arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Logo
Danh mục sản phẩm

Tin tức


Ý nghĩa các ký hiệu AC1-AC2-AC3-AC4 trên Khởi động từ


Theo tiêu chuẩn IEC 60947-5-1 của contactor có những ký hiệu trên ý nghĩa sau:
- AC: Dùng cho tải xoay chiều AC.
- DC: Dùng cho tải 1 chiều DC.


+ AC1: Dùng cho tải thuần trở như điện trở xấy, các tiếp điểm chính của Contactor được lựa chọn đóng cắt những tải có Cosphi lớn hơn 0,95. loại này áp dụng cho tất cả các tải AC có hệ số Cosphi trên 95%


+ AC2: Dùng đóng cắt cho tải động cơ không đồng bộ ( KĐB) rotor dây quấn, khởi động phanh nhấp nhả, hãm ngược, các tiếp điểm chính của contactor khi đóng kín mạch chịu tải khoảng 2,5 lần dòng In của động cơ.


+ AC3: Dùng đóng cắt cho tải động cơ KĐB rotor lồng sóc, tiếp điểm chịu tải khi khởi động bằng 5-7 lần dòng In của động cơ. thường dùng cho KĐC sao/tam giác, các mạch điện cầu trục.


+ AC4: Dùng cho tải động cơ rotor lồng sóc, phanh hãm ngược, nhấp nhả, đảo chiều quay.


+ DC2: Dùng cho động cơ DC kích từ song song, khi đang vận hành hằng số thời gian của tải khoảng 7,5ms các tiếp điểm chính đóng nó chịu dòng có giá trị khoảng 2,5 lần dòng In của động cơ.


+ DC3: Dùng cho động cơ DC kích từ song làm việc nhấp nhả, hãm ngược, hằng số thời gian mạch tải nhỏ hơn 2ms các tiếp điểm chính chịu dòng khởi động có giá trị khoảng 2.5 lần dòng In của động cơ.


+ DC4: Dùng để ngắt mạch phụ tải động cơ DC kích từ nối tiếp khi động cơ đang hoạt động bình thường, hằng số thời gian phụ tải khoảng 10ms các tiếp điểm chính chịu dòng khởi động có giá trị khoảng 2,5 lần dòng In của động cơ.

Giỏ hàng
Top